Maatregelen omtrent Corona

13 maart 2020


Update 22 Mei

Zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen heeft de overheid dinsdag 19 mei de eerder afgekondigde maatregelen om de gevolgen van het Coronavirus te beperken versoepeld. De KNLTB heeft op 20 mei vervolgens gecommuniceerd over de aanpassingen die moeten worden getroffen om gefaseerd en op een verantwoorde wijze de tennisfaciliteiten open te stellen. De maatregelen liggen in het verlengde van de richtlijnen van het R.I.V.M. en het NOC*NSF.

Als tennisvereniging volgen we deze richtlijnen op en staan in nauw contact met de gemeente. Concreet betekent het voor onze vereniging dat vanaf 22 mei:

 • Voor senioren geldt dat vrij tennissen is toegestaan met maximaal vier spelers per baan. Dubbels zijn dus weer toegestaan met in achtneming van 1,5 meter afstand en de overige regels uit ons protocol. Zie voor informatie de link naar ons protocol, “de aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen en padellen-fase 2” 
 • Ons terras en clubhuis blijven vooralsnog gesloten tot 1 september. Het is niet toegestaan om voor of na het tennissen eigen consumpties te nuttigen op het park anders dan sportdrank of water tijdens het tennissen. We gaan in overleg met de gemeente om te bepalen of er mogelijkheden zijn de kantine en/of terras eerder te openen. Pas na akkoord van gemeente kunnen en mogen we hierin vervolgstappen maken.
 • Vrij tennissen kan als vooraf een baan is gereserveerd via de ClubApp of de website (zie www.tvmallumsemolen.nl/baan_reserveren)Je kunt maximaal een uur reserveren per speelmoment. Als de baan na de eindtijd niet gereserveerd is, dan kun je uiteraard door spelen. Op 2 juni aanstaande wordt een fysiek afhangbord op ons park geïnstalleerd dat is geïntegreerd met de ClubApp en ons oude afhangbord zal vervangen. We zijn dan volledig digitaal en zullen daarna de regels voor het afhangen indien noodzakelijk aanpassen. Feedback over de nieuwe manier van afhangen is welkom ([email protected]).
 • De tossavond en verenigingslessen zijn weer toegestaan. Harry Zweerink is toezichthouder voor de tossavond en de trainers zijn toezichthouder tijdens de verenigingslessen;
 • Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaats op donderdag 2 juli in het Openluchttheater. Zet deze vast in jullie agenda. Uiteraard staat het toekomstplan voor onze vereniging op de agenda. Meer informatie volgt spoedig;
 • We gaan binnenkort starten met meer zomeractiviteiten. Ook hierover volgt spoedig meer informatie.

We beseffen dat bepaalde richtlijnen aanpassingsvermogen vragen van ons allen, maar op deze wijze dragen we met elkaar bij aan een verantwoord gebruik van onze tennisfaciliteiten. Als we ons met elkaar houden aan bovenstaande richtlijnen, dan is de kans het grootst dat we op termijn weer gebruik kunnen maken van de overige faciliteiten. Laten we ons gezond verstand gebruiken.

Mochten leden door de ontstane situatie als gevolg van Corona moeite hebben om aan de contributieverplichting te voldoen, dan kan hierover contact worden opgenomen met de ledenadministratie ([email protected]). In overleg kan dan naar een oplossing worden gezocht.

Samen komen we door deze periode!

 

Namens het bestuur

TV Mallumse Molen

 

Update 9 Mei

In deze email het volgende:

 • Update maatregelen
 • Instructie baan reserveren
 • Bijlages:
  • Bijgewerkt protocol Corona (zie bijlage "Protocal TVMM - Coronavirus.pdf")
  • Actueel protocol KNLTB (zie bijlage "KNLTB - Aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen (08-05-2020).pdf")

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met [email protected] 

 

Update namens het bestuur

Zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen heeft de overheid woensdag 6 mei de eerder afgekondigde maatregelen om de gevolgen van het Coronavirus te beperken versoepeld. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. 

De tennislessen voor de jeugd zijn reeds opgestart per 6 mei onder bepaalde voorwaarden. De KNLTB heeft op 8 mei gecommuniceerd over de maatregelen die moeten worden getroffen om gefaseerd en op een verantwoorde wijze de tennisfaciliteiten open te stellen. De maatregelen liggen in het verlengde van de richtlijnen van het R.I.V.M. en het NOC*NSF. Als tennisvereniging volgen we deze richtlijnen op. Concreet betekent het voor onze vereniging dat vanaf 11 mei:  

Wat mag weer:

 • De tennislessen voor senioren weer doorgang kunnen vinden;
 • Voor junioren geldt dat vrij tennissen mag onder begeleiding van een ouder/begeleider die zich vooraf meldt per mail bij het bestuur per mail [email protected]  en aangeeft dat hij/zij op de hoogte is van het protocol en de richtlijnen;
 • Voor senioren geldt dat vrij tennissen is toegestaan met maximaal twee spelers per baan. Dubbels zijn dus (nog) niet toegestaan. Mogelijk verandert dat na 1 juni;
 • Vrij tennissen kan als vooraf een baan is gereserveerd via de ClubApp of de website en dus niet telefonisch zoals wordt aangegeven in de KNLTB richtlijn. De instructie hiervoor vind je verderop in deze nieuwsbrief.

Instructies:

 • Bij het betreden en verlaten van het park dienen de leden hun handen schoon te maken met de hygiëne middelen;
 • Het park alleen open is om te sporten. Kom dus ook alleen om te sporten. Het terras, het clubhuis en kleedkamers blijven nog dicht in deze fase.
 • FC Eibergen hanteert een routering voor het halen en brengen van jeugdleden, waarbij jeugdleden alleen worden afgezet bij de poort en ouders vervolgens niet keren, maar doorrijden richting Haaksbergen en via de watertoren weer terugrijden naar Eibergen in het kader van veiligheid. De piekmomenten liggen tussen 17.50 en 18.50, tussen 19.00 en 19.15, tussen 19.35 en 19.45. Houdt hier rekening mee. Kom zo veel mogelijk met de fiets en plaats deze met voldoende afstand tussen elkaar.
 • Gebruik eigen ballen (dus geen verenigingsballe!)
 • Zorg dat je afstand houdt van elkaar en houd rechts aan op de looppaden 

Nog steeds geldt onderstaande: 

 • Alle sportevenementen waaronder competitiewedstrijden en toernooien zijn tot nader order afgelast. De voorjaarscompetitie wordt verplaatst naar het najaar;
 • Alle andere clubbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook worden afgelast in ons clubhuis. Digitale vergaderingen kunnen uiteraard wel plaats vinden;
 • Groepsactiviteiten zoals de tossavond en verenigingslessen zijn vooralsnog niet toegestaan;
 • We na mei hopen dat we een nieuwe ALV kunnen plannen voor de zomer;
 • De onderhoudscommissie het park mag betreden om te zorgen dat o.a. het onderhoud aan onze banen doorgang kan vinden om onnodige schade en kosten te voorkomen in een latere fase. Voor het onderhoud van de banen en het park heeft de KNLTB aparte richtlijnen opgesteld, die vanuit het bestuur zijn gedeeld en besproken met de onderhoudscommissie;
 • De voorzitter het aanspreekpunt is voor alle Corona gerelateerde zaken;
 • Zie voor informatie ons protocol "Protocal TVMM - Coronavirus.pdf" en "KNLTB - Aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen (08-05-2020).pdf" in de bijlage;

We beseffen dat bepaalde richtlijnen aanpassingsvermogen vragen van ons allen, maar op deze wijze dragen we met elkaar bij aan een verantwoord gebruik van onze tennisfaciliteiten. 

Als we ons met elkaar houden aan bovenstaande richtlijnen, dan is de kans het grootst dat we op termijn weer gebruik kunnen maken van de overige faciliteiten. Laten we ons gezond verstand gebruiken.  

Bestuur TV Mallumsemolen

 

Instructie baan reserveren

Om te zorgen dat er geen groepen mensen gaan verzamelen op het park is voorgeschreven om vanuit huis de baan te reserveren. We hebben er voor gekozen om hiervoor alleen de ClubApp en de website te gebruiken.

Installeren ClubApp

Voor het installeren van de ClubApp staat een uitgebreide instructie op onze website (zie https://www.tvmallumsemolen.nl/ClubApp)  Om in te kunnen loggen heb je een KNLTB-bondsnummer of verenigingslidnummer nodig.

Voor jou zijn de volgende gevens belangrijk:

Bondsnummer: <zie bondspas>

Verenigingslidnummer: <zie bondspas>

Zodra je een wachtwoord hebt aangemaakt/opgevraagd kun je inloggen op de ClubApp en ook op onze website (MijnClub).

 

Baan reserveren

Het reserveren van een baan kun je op 2 manieren doen. Zie ook onze website voor de instructie (https://www.tvmallumsemolen.nl/baan_reserveren)

In beide gevallen moet je d.m.v. het bondsnummer en wachtwoord zijn ingelogd!

 • Via de ClubApp:

Zie instructie via onderstaande link  https://knltbclub.help/nl/articles/32455-baan-reserveren-clubapp 

 • Via de Website:
  • Log in op  www.tvmallumsemolen.nl/ > [Mijn Club].
  • Ga naar het tabblad [Baan afhangen]
  • Kies [Baan afhangen]
  • Doorloop de vier stappen:
   • Parnters kiezen (selecteer je partner
   • Kies een dag
   • Kies een baan en tijdstip
   • Bevestig je keuze

Rest ons jullie allen heel veel speelplezier te wensen en hopelijk kunnen we binnenkort elkaar weer in het echt ontmoeten op ons park.

 

Namens het bestuur

TV Mallumse Molen

 

Update 30 April

Deze update bevat 2 onderdelen, namelijk een "Brief aan alle leden" en een "Protocol Coronavirus TVMM"

Brief aan leden

Beste leden,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen heeft de overheid dinsdag 21 april de eerder afgekondigde maatregelen om de gevolgen van het Coronavirus te beperken, deels verlengd tot en met 19 mei. Op 12 mei wordt duidelijk welke maatregelen al dan niet van kracht zijn na 19 mei. Een aantal maatregelen zijn echter versoepeld. De tennislessen voor de jeugd mogen worden opgestart per 6 mei onder bepaalde voorwaarden. De KNLTB heeft op 24 april gecommuniceerd over de maatregelen die moeten worden getroffen om de tennislessen voor de jeugd t/m 18 jaar te kunnen opstarten. Deze maatregelen liggen in het verlengde van de richtlijnen van het R.I.V.M. Als tennisvereniging volgen we deze richtlijnen op. Concreet betekent het tot en met 19 mei voor onze vereniging dat:

 • Alle sportevenementen waaronder competitiewedstrijden en toernooien af worden gelast. De voorjaarscompetitie wordt verplaatst naar het najaar;
 • Alle andere clubbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook worden afgelast in ons clubhuis. Digitale vergaderingen kunnen uiteraard wel plaats vinden;
 • De lessen voor senioren geen doorgang kunnen vinden; ü  De lessen voor junioren onder de voorwaarden van de KNLTB kunnen worden opgestart per 6 mei. Hierover wordt gecommuniceerd met ouders, de gemeente en onze trainers. De trainers geven invulling aan de rol van toezichthouder;
 • We na 19 mei hopen dat we een nieuwe ALV kunnen plannen voor de zomer;
 • De onderhoudscommissie het park mag betreden om te zorgen dat o.a. het onderhoud aan onze banen doorgang kan vinden om onnodige schade en kosten te voorkomen in een latere fase. Voor het onderhoud van de banen en het park heeft de KNLTB aparte richtlijnen opgesteld, die vanuit het bestuur zijn gedeeld en besproken met de onderhoudscommissie;
 • De voorzitter het aanspreekpunt is voor alle Corona gerelateerde zaken;

Na 19 mei, of eerder indien nodig, komen wij met meer informatie.

Hartelijke en hopelijk snel weer een sportieve groet,

Paul Jonker

Voorzitter TV Mallumse Molen

 

Protocol Coronavirus TVMM

Er zijn verschillende protocollen opgesteld, waarvan het protocol voor de sporters hier wordt gepubliceerd. Voor ouders, jeugdleden en trainers sturen we dit direct naar de betrokkenen.

 • De voorzitter of diens vervanger is aanspreekpunt voor de leden, ouders/begeleiders, vrijwilligers, de gemeente en de KNLTB. Hij is bereikbaar per email ([email protected]) of telefonisch (06-51721043);
 • Bij onderhoud, etc. overlegt de voorzitter of diens vervanger met de gemeente;
 • Jeugdspelers, trainers en/of vrijwilligers worden verzocht om bij besmetting met het Coronavirus de voorzitter of diens vervanger op de hoogte te brengen of anders zelf adequate maatregelen te treffen. Er zal met inachtneming van de privacy gehandeld worden;
 • In de eerste fase, waarin alleen de trainingen voor de jeugd worden gegeven zijn de trainers de toezichthouders;
 • Bij noodzakelijk onderhoud is de voorzitter van de onderhoudscommissie, dan wel de voorzitter de toezichthouder;
 • De toezichthouder is verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen, waaronder de hygiënemaatregelen, die vermeld staan op de posters op het park. Zo nodig zal hij/zij bij overtreding de betreffende persoon aanspreken op ongewenst gedrag;
 • De regels (poster KNLTB) worden op verschillende plekken op het park goed zichtbaar opgehangen;
 • De trainers ontvangen een richtlijn die gebaseerd is op de richtlijn van de KNLTB en die aangevuld is met praktische zaken die voor TV Mallumse Molen gelden;
 • De ouders/begeleiders ontvangen een brief, waarin toelichting wordt gegeven over de hervatting van de training voor de jeugd. De trainers zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar de ouders over de trainingstijden;
 • TV Mallumse Molen zorgt voor beschermingsmiddelen:
  • desinfecterende gel die gebruikt moet worden bij aankomst op en het verlaten van het park.
  • desinfecterende doekjes voor het reinigen van materialen.
  • plastic handschoenen.
 • De toezichthouders hebben een sleutel van de poort. Nadat de bevoegde personen zijn binnengelaten wordt de poort weer afgesloten. Bij trainingen zijn er 2 mogelijkheden:
  • de trainingen worden met zoveel tussenruimte gepland dat trainingsgroepen elkaar niet kruisen;
  • De nieuwe groep wordt binnengelaten en neemt plaats op afstand. Daarna verlaat de groep die getraind heeft de tennisbaan en het park.
 • Jeugdspelers kunnen hun fietsen op het park stallen.
 • Het clubgebouw is gesloten. Deze wordt alleen bij uitzondering geopend door de toezichthouder voor het gebruik maken van het toilet of benodigd onderhoud en/of schoonmaak.
 • In de toiletruimtes worden tijdelijk alleen papieren handdoekjes gebruikt.
 • Dit protocol zal aangepast en/of aangevuld worden als de maatregelen verder versoepeld worden.

 

Update 4 April

Beste leden,  

Laat mij beginnen met het uitspreken van de wens dat iedereen inclusief zijn of haar naasten nog in goede gezondheid verkeert. Onze gezondheid is een groot goed, helemaal in deze bijzondere tijd. Daarbij worden wij allemaal gehinderd om ons geliefde tennisspelletje te spelen, in competitie verband, onderling of op welke wijze dan ook. De bijhorende gezelligheid op de baan en in het clubhuis valt daarmee ook weg, kortom een vervelende start van het voorjaarsseizoen. Het einde daarvan is ook nog niet in zicht.  

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen heeft de overheid dinsdag 31 maart de eerder afgekondigde maatregelen om de gevolgen van het Coronavirus te beperken, verlengd tot en met 28 april. Op 21 april wordt duidelijk welke maatregelen al dan niet van kracht zijn na 28 april. Dat betekent dat de KNLTB de eerder afgekondigde maatregelen in het verlengde van de richtlijnen van het R.I.V.M. ook heeft verlengd t/m 28 april. Als tennisvereniging volgen we deze richtlijnen op. Concreet betekent het tot en met 28 april voor onze vereniging dat:

 • Alle sportevenementen waaronder competitiewedstrijden en toernooien af worden gelast. Na 21 april wordt duidelijk of de competitie eventueel begin mei wordt opgestart;
 • Alle andere clubbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijenkomsten ook worden afgelast in ons clubhuis. Digitale vergaderingen kunnen uiteraard wel plaats vinden;
 • De lessen voor junioren en senioren geen doorgang kunnen vinden. Mogelijk worden de lessen later ingehaald;
 • We na 21 april hopen dat we een nieuwe ALV kunnen plannen voor de zomer;
 • Alleen de onderhoudscommissie het park mag betreden om te zorgen dat o.a. het onderhoud aan onze banen doorgang kan vinden om onnodige schade en kosten te voorkomen in een latere fase. Voor het onderhoud van de banen en het park heeft de KNLTB aparte richtlijnen opgesteld, die vanuit het bestuur zullen worden gedeeld en besproken met de onderhoudscommissie.  

Deze situatie vraagt van ons allen flexibiliteit, maar ook solidariteit. Onze vaste lasten lopen door, terwijl onze inkomsten (met name de kantineomzet) dalen. Of en voor welke regeling vanuit de overheid wij in aanmerking komen, wordt op dit moment door het bestuur onderzocht. Na 21 april, of eerder indien nodig komen wij met meer informatie. Ik reken op jullie begrip.  

Hartelijke groet en hopelijk snel weer een sportieve groet,      

Paul Jonker Voorzitter TV Mallumse Molen   

 

Update 19 Maart (2)

Algemene ledenvergadering van 9 April a.s. afgelast

Vanavond hebben we als bestuur besloten om de Algemene ledenvergadering van 9 April te annuleren. Gezien de ontwikkelingen van het Covid 19 virus verwachten we niet dat we op deze korte termijn met een grote groep mensen kunnen samenkomen. We nemen als tennisvereniging onze volledige verantwoordelijkheid om ieder risico in dezer te beperken.

Een nieuwe datum kunnen we op dit moment nog niet plannen. Zodra we meer duidelijkheid hebben, zullen we weer met een nieuwe datum komen.

 

Update 19 Maart (1)

De voorjaarscompetitie voor zowel jeugd als senioren is uitgesteld tot tenminste begin mei.

Uiterlijk 1 mei neemt de KNLTB het besluit of de nieuwe startdatum en planning haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Zie onderstaande link naar het nieuwsbericht van de KNLTB.

https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/knltb-voorjaarscompetitie-en-kia-tenniskids-competitie-voorlopig-uitgesteld-tot-mei/

 

Update 15 Maart

Na de besluitvorming door overheid om alle horecagelegenheden en sportclubs te sluiten tot en met tenminste 6 April, zullen wij als vereniging ons hierbij afsluiten. Ons park gaat dus echt op slot tot en met 6 April!

De kantine en kleedkamers en douches worden nog eenmaal schoon gemaakt, zodat we hopenlijk over een aantal weken weer kunnen spelen op ons park.

Zie ook de berichtgeving vanuit de KNLTB via onderstaande link. https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/

Dit betekent dat hiermee vervalt:

 • De eerste ronde van de voorjaarcompetitie
 • Regulier/onderling tennis in de periode t.m. 6 april.

De activiteiten na 6 april zullen we bij het naderen van deze datum weer evalueren.

 

Update 13 Maart

Nieuwe maatregelen:

 • In verband met het Coronavirus hebben we besloten alle georganiseerde activiteiten (trainingen, verenigingsles, klus- en schoonmaakdag, werkgroepoverleggen, competitiewedstrijden etc.) op onze club te annuleren t.m. 31 maart. Hierin volgen we de landelijke richtlijnen vanuit KNLTB en RIVM (https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/).
 • Voor de jeugd zijn de eerste competitiewedstrijden afgelast. Via de JC zal hierover gecommuniceerd worden aan ouders en kinderen.
 • In overleg met de kantinecommissie is besloten ook de kantine tot ten minste 31 maart te sluiten. Juist een kantine is een plek waar mensen met elkaar in contact komen. Ook kunnen we niet het hygiëne niveau bieden om besmetting 100% uit te sluiten.
 • Douches en toiletten worden met verhoogde frequentie schoon gemaakt.

Nog niet afgelast zijn:

 • Voorjaarscompetities, startend op 4 April Door onze competitieleiders (Pascal Schenk en Hilde Weerman) wordt de status nauw gevolgd. Mocht je hierover vragen hebben, dan verzoeken we de spelers met hen contact op te nemen.
 • Algemene Ledenvergadering, 9 April a.s.
 • Regulier tennis Onderling tennissen is vooralsnog wel toegestaan en hierbij vragen we iedereen om de basis hygiëne maatregelen te volgen.

Wanneer er nieuws is, zullen we weer een update naar onze leden versturen en publiceren op de website.

Update 12 Maart

Voorjaartoernooi TV Mallumsemolen afgelast

In navolging van de overheids- en KNLTB richtlijnen om evenementen te beperken i.v.m. het Coronavirus, hebben we als bestuur samen met de toernooicommissie moeten besluiten het komende voorjaarstoernooi af te gelasten. Iedereen, die is ingeschreven, wordt via de toernooicommissie op de hoogte gesteld.  

Regulier tennis

Vooralsnog kan er nog wel gewoon in onderling verband getennist worden op ons tennispark. We vragen hierbij iedereen wel om het advies van de RIVM te volgen qua hygiene en sociale contacten.  

Richtlijnen KNLTB  Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. In het kort komt het er op neer dat wat begin van de week het advies was, nu voor heel Nederland geldt. De KNLTB volgt het advies en de richtlijnen die vanmiddag zijn afgegeven en sluit zich aan bij de oproep van NOC*NSF. Vandaar dat wij nu adviseren alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien af te gelasten. Deze maatregelen gelden t/m 31 maart in heel Nederland. Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep ondersteunt de KNLTB en daarom roepen wij iedereen op om alle andere clubbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.  Trainingen afhankelijk van de groepsgrootte (max. 4 personen per baan en trainer) en vrij tennissen op de club kan vooralsnog doorgaan, mits de richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden.  Verder verwijzen we voor naar de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot thuisblijven, thuiswerken en het bezoeken van evenementen. Zie volledig bericht via onderstaande link: https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/  

Basis hygiëne maatregelen

Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht: De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Gebruik alleen je eigen bidon/waterfles  

Indien er sprake is van een actieve besmetting op jouw vereniging, neem dan contact op met de landelijke infolijn corona, tel 0800-1351.

Indien jullie vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kunnen jullie contact opnemen met één van de bestuursleden. Een overzicht van telefoonnummers van onze verenigingscontactpersonen  kun je vinden op onze website (https://www.tvmallumsemolen.nl/bestuur-commissies)    

Protocol TVMM - Coronavirus.pdf KNLTB - Aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen (08-05-2020).pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 545 472 891

Sportpark de Bijenkamp

Rietmolenseweg 6
7151 MD Eibergen