Algemene ledenvergadering 2 juli a.s. in OLT

08 juni 2020


Donderdagdag 2 juli a.s. vindt de jaarlijkse ALV plaats in het OLT. Het is niet zo maar een vergadering, want nadat we op de informatieavond op 13 februari jl. al de contouren van het toekomstplan hebben gedeeld, gaan we nu over tot de besluitvorming. In het kader van de continuïteit is het dus van belang dat je komt!

Daarom nodigen we je van harte uit om op donderdag 2 juli 19.30. uur in het OLT aanwezig te zijn.

I.v.m. de coronamaatregelen zijn wij gebonden aan een max. toelaatbaar aantal van 100 leden. Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan bij [email protected]. Uiterste aanmelddatum is zaterdag 20 juni. Hiervan wordt een lijst bijgehouden en bij de toegang van het OLT gecontroleerd. Wie zich niet heeft aangemeld moeten we helaas de toegang weigeren. Mochten er zich meer dan 100 leden melden gaan wij een alternatief organiseren voor het aantal leden dat de 100 overschrijdt. Ook zullen we de nodige maatregelen treffen die nodig zijn om te voldoen aan de gestelde COVID-19 richtlijnen.

Wat betreft het toilet gebruik gelden in het OLT dezelfde regels als op de vereniging. Ga voor aanvang van de vergadering thuis naar de wc. Voor echt hoge nood is het toilet beschikbaar.

In de bijlage vind je de volledige uitnodiging en agenda. Deze zul je ook per post nog ontvangen. Tevens in de bijlage de notulen van de ALV van 2019, die op de komende ALV ter goedkeuring zullen worden behandeld.

Namens het bestuur

TV Mallumse Molen

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 545 472 891

Sportpark de Bijenkamp

Rietmolenseweg 6
7151 MD Eibergen