Reglementen

Statuten

Klik hier om de statuten te lezen (pdf-bestand).

Huishoudelijk reglement

Klik hier om het huishoudelijk reglement te lezen (pdf-bestand).

Regels en gedrag

Als vereniging volgen wij alle regels en gedrag die door de KNLTB zijn opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Baanreglement

 • Een ieder wordt geacht correct te handelen zowel binnen als buiten de banen het park netjes achter te laten en indien men als laatste vertrekt de verlichting op de banen als mede in de kleedlokalen en de hal uit te doen. Tevens moet men de hal en de poort af te sluiten met de daarvoor bestemde sleutel.
 • De speeltijd is 60 minuten per keer. U dient hiervoor ALTIJD het afhangbord te gebruiken ook al bent u de enige(n).
 • Afhangen is alleen mogelijk als u op het tennispark aanwezig bent.
 • Afhangen mag alleen met een eigen geldig KNLTB pasje of met een geldig winterlidmaatschap pasje. Ook is het mogelijk middels een dagpasje af te hangen. Bij enkelspel 2 pasjes en bij dubbelspel 4 pasjes afhangen. Hierop zal worden gecontroleerd.
 • U kunt nooit afgehangen worden door leden welke gelijktijdig met u maar op andere banen aan het spelen zijn.
 • Tijdens activiteiten van de vereniging of competitie zijn er op bepaalde tijden geen banen vrij. Dit wordt ruim van te voren bekend gemaakt.
 • Op werkdagen mag de jeugd t/m 12 jaar (basisschool) na 19.00 uur niet spelen en de jeugd t/m 17 jaar (voortgezet onderwijs) na 20.00 uur niet spelen tenzij er banen beschikbaar zijn.
 • Leden mogen 1 introducé per dag tot 17.00 uur meenemen indien er banen beschikbaar zijn. Dagpasjes verkrijgbaar bij kantine of de ledenadministratie en deze dienen ook afgehangen te worden.
 • Honden dienen aangelijnd te zijn en buiten het park te worden uitgelaten.
 • (Brom)fietsen horen in de daarvoor bestemde rekken te staan bij de toegang naar het park.
 • U wordt verzocht de banen alleen te betreden met tenniskleding en voor de ondergrond geschikte tennisschoenen teneinde beschadiging van de banen te voorkomen.
 • Houdt uw tennispark, kantine, kleedkamers schoon en neem alle afval mee van de banen na een wedstrijd en/of training.
 • Eventuele schade welke door u op het park moedwillig is aangericht zal op u worden verhaald.

 

Lesreglement senioren

Artikel 1
Het volgen van tennislessen is mogelijk voor alle (potentiële nieuwe) leden van TPV Mallumse Molen.

Artikel 2
Een lessenreeks bestaat uit 10 lessen. Er kan door de vereniging besloten worden om het aantal lessen in de lessenreeks aan te passen. De grootte van een lesgroep wordt bepaald door de cursisten in overleg met de trainer en de vereniging. De groepsgrootte is maximaal 8 personen.

Artikel 3
De kosten per cursist worden naar rato verdeeld afhankelijk van de groepsgrootte.

Artikel 4
Een les duurt 60 minuten. Conform de reglementen van de KNLTB mag de tennisleraar hiervan 10 minuten gebruiken om wat te eten/drinken of een sanitaire stop te maken.

Artikel 5
De lessen worden gegeven op vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de landelijk bepaalde schoolvakanties, de erkende Nederlandse feestdagen en eventueel de (open) toernooien die plaatsvinden op het park van TPVMM.

Artikel 6
Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan worden de eerste twee uitgevallen lessen ingehaald.
Bij een lessenreeks van 10 lessen, zijn 9 lessen gegarandeerd.

Artikel 7
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste tennisleraar zal de training:
- Op een nader te bepalen tijdstip worden ingehaald of
- op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende tennisleraar, met een geldige KNLTB-licentie

Artikel 8
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit te melden bij de tennisleraar.

Artikel 9
In overleg met de tennisleraar kan een les uit een lessenreeks overgedragen worden aan een derde, mits deze persoon van hetzelfde niveau is.

Artikel 10
Bij voortijdige beëindiging van een lessenreeks door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de tennisleraar en de vereniging.
Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld.

Artikel 11
De inhoud van de trainingen zal in overleg met de cursisten bepaald worden.

Artikel 12
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. TPV Mallumse Molen en de tennisleraar kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 13
De prijzen van de seniorlessen zijn te vinden op de website.

Artikel 14
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van TPV Mallumse Molen na overleg met de tennisleraar.

Lesreglement jeugd

Artikel 1
Het volgen van tennislessen is mogelijk voor alle (potentiële nieuwe) leden van TPV Mallumse Molen.

Artikel 2
De indeling van de lesgroepen wordt door de tennisleraar gemaakt in overleg met de jeugdcommissie. Hierbij wordt getracht rekening te houden met voorkeuren van de cursisten maar hier kunnen geen garanties in gegeven worden dat dit altijd lukt.

Artikel 3
De kosten per cursist staan vermeld op de website van de vereniging.

Artikel 4
Een les duurt 60 minuten. Conform de reglementen van de KNLTB mag de tennisleraar hiervan 10 minuten gebruiken om wat te eten/drinken of een sanitaire stop te maken.

Artikel 5
De lessen worden gegeven op vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de landelijk bepaalde schoolvakanties, de erkende Nederlandse feestdagen en eventueel de (open) toernooien die plaatsvinden op het park van TPVMM.

Artikel 6
Voor de jeugd geldt dat van de 33 lessen die zij gedurende de periode van juli t/m juni krijgen er 30 gegarandeerd zijn.

Artikel 7
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste tennisleraar zal de training:
- Op een nader te bepalen tijdstip worden ingehaald of
- op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende tennisleraar, met een geldige KNLTB-licentie

Artikel 8
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit te melden bij de tennisleraar.

Artikel 9
Bij voortijdige beëindiging van een lessenreeks door een cursist voor 31 januari van dat seizoen wordt alleen het eerste half jaar in rekening gebracht. Na 31 januari vindt er geen restitutie meer plaats van het lesgeld. 

Artikel 10
De inhoud van de trainingen zal zowel technisch als tactisch zijn. Daarnaast zal ook het fysieke aspect terugkomen tijdens de lessen.

Artikel 11
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. TPV Mallumse Molen en de tennisleraar kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 12
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van TPV Mallumse Molen na overleg met de tennisleraar.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 545 472 891

Sportpark de Bijenkamp

Rietmolenseweg 6
7151 MD Eibergen

KVK-nummer

40101468