Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

VCP Dinie Ormel

Allereerst wil ik mij even voorstellen aan degenen die mij nog niet kennen. Ik ben Dinie Ormel, al meer dan 20 jaar lid van onze mooie vereniging en in het dagelijks leven werk ik in mijn pedicurepraktijk. Daarnaast tennis ik graag en pas ik met veel plezier zo nu en dan op bij mijn kleinkinderen.

Het bestuur heeft mij gevraagd om VCP te worden voor onze vereniging. Aangezien ik mijn voorzitterschap van de kantine kortgeleden heb beëindigd, lijkt mij dit een stukje vrijwilligerswerk waaraan ik graag een bijdrage lever. Als VCP maak ik geen deel uit van het bestuur.

 

Waarom een VCP
De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, vrijwilligerswerk en kinderopvang geweest. Hieruit blijkt dat (seksuele) intimidatie en ongewenst gedrag een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om dit te voorkomen.

Taken VCP
Een VCP is een eerste opvang/aanspreekpunt voor iedereen die lid of vrijwilliger is binnen onze vereniging en die te maken heeft met (seksuele) intimidatie of ongewenst gedrag en hier met iemand over wil spreken. Maar ook pesterijen en discriminatie, verbaal of via social media, kunnen aanleiding zijn voor een vertrouwelijk gesprek. De VCP probeert samen met de klager/klaagster naar een oplossing te zoeken. Daarbij speelt de adviserende functie een grote rol. Doorverwijzen naar hulpverleners is één van de mogelijkheden. De VCP rapporteert schriftelijk omtrent anonieme zaken aan een aanspreekpunt binnen het Dagelijks Bestuur. Geheimhouding is hierbij gewaarborgd en in de rapportage worden geen namen vermeld.

Ook wordt door de VCP, indien noodzakelijk, nazorg verleend. Er worden door de VCP geen handelingen verricht ter uitvoering van de taken zonder toestemming van de klager/klaagster.

Een VCP doet tevens aan preventieactiviteiten in samenwerking met het bestuur. De VCP zorgt onder andere dat er omgangsregels worden opgesteld voor de vereniging.

Jeugd
Het is belangrijk dat de ouders van onze jeugdleden dit onderwerp bespreekbaar maken in huiselijke kring. Daardoor wordt de drempel voor een kind om thuis iets te vertellen zo laag mogelijk. Mochten zich er binnen onze vereniging problemen voordoen en durft een jeugdlid dit toch niet bij de ouders aan te kaarten, dan ben ik met name ook voor hun bereikbaar.

Om deze functie naar behoren te kunnen uitoefenen heb ik een training gevolgd, die door NOC*NSF werd gegeven en aangeboden door Sportfederatie Berkelland.

Hoe te bereiken
Mocht iemand naar aanleiding van bovenstaande behoefte hebben een gesprek aan te gaan, dan kan men te allen tijde contact met mij opnemen, telefonisch via 0545-472071 / 06-15347095 of per email [email protected].

Wij (het bestuur en ik) hopen dat wij voor al onze leden een sociaal veilige sportomgeving kunnen creëren, waarin iedereen zich thuis voelt.

Hartelijke groet,

Dinie Ormel

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 545 472 891

Sportpark de Bijenkamp

Rietmolenseweg 6
7151 MD Eibergen

KVK-nummer

40101468